ADMARK SWEDEN (ANDRIANI MARKAKI),  har  UC SILVER (GOD KREDITVÄRDIGHET)

UC SILVER indikerar att ANDRIANI MARKAKI, ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.

mer


ADMARK SWEDEN (ANDRIANI MARKAKI) has  UC SILVER (GOOD CREDIT RIGHTS)

UC SILVER indicates that ANDRIANI MARKAKI (AdMark Sweden) is a safe and solid partner to do business with. The credit rating is based on UC Risk Company, which is the market’s safest model for credit assessment. UC Risk is updated daily and assesses the likelihood of a company getting into insolvency within one year.

more…